Home SZKOLENIA FILLMED – ZGŁOSZENIA
  • Akceptowane typy plików: jpg, jpeg, gif, png.
    Załącz zdjęcie twarzy en face. Dozwolone rozszerzenia, to: .jpg, .jpeg, .gif, .png. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 2MB
  • Akceptowane typy plików: jpg, jpeg, gif, png.
    Załącz zdjęcie twarzy z profilu. Dozwolone rozszerzenia, to: .jpg, .jpeg, .gif, .png. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 2MB
  • Zgadzam się na kontakt ze strony Laboratoires FILL-MED Polska sp. z o.o. (Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa) jako administratora danych, w celu informowania mnie o ofercie handlowej, promocjach, produktach i usługach dotyczących Laboratoires FILL-MED Polska sp. z o.o. W związku z tym, udzielam zgody na kontakt ze strony Laboratoires FILL-MED Polska sp. z o.o.:
  • Zgadzając się jak powyżej przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe podane powyżej będą przetwarzane do personalizacji i dopasowania otrzymywanych przeze mnie informacji do moich preferencji. Więcej informacji o sposobie korzystanie z Pani/Pana danych osobowych dostępnych jest w punkcie „Informacja o prywatności” na stronie https://fillmed.com.pl/noty-prawne/
  • Informujemy, że w każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez pisemną informację przesłaną do Laboratoires FILL-MED Polska sp. z o.o. dowolnym kanałem komunikacji, np. mailowo na adres: rodo@fillmed.com. Prosimy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach Laboratoires FILL-MED Polska sp. z o.o. oraz że przetwarzanie danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać